15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Việc Microsoft thống trị “ngôi vương” trong làng phần mềm suốt nhiều thập kỷ qua đã là chuyện mà ai cũng biết. Tuy nhiên, ngoài Microsoft, IBM… trong nhóm những hãng phần mềm lớn nhất thế giới, có những tên tuổi còn khá “lạ” đối với nhiều người.

Dưới đây là 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới về doanh thu theo số liệu mới nhất từ trang Global Software Top 100:

1. Microsoft

Microsoft - 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Microsoft – 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Doanh thu từ phần mềm (năm 2010): 54,27 tỷ USD
Mức tăng trưởng doanh thu từ phần mềm: 10,6%
Tổng doanh thu: 67,383 tỷ USD
Tỷ lệ doanh thu từ phần mềm/tổng doanh thu: 80,5%

2. IBM

IBM - 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

IBM – 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Doanh thu từ phần mềm (năm 2010): 22,485 tỷ USD
Mức tăng trưởng doanh thu từ phần mềm: 5,1%
Tổng doanh thu: 99,87 tỷ USD
Tỷ lệ doanh thu từ phần mềm/tổng doanh thu: 22,5%

3. Oracle

Oracle - 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Oracle – 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Doanh thu từ phần mềm (năm 2010): 20,958 tỷ USD
Mức tăng trưởng doanh thu từ phần mềm: 12,8%
Tổng doanh thu: 30,18 tỷ USD
Tỷ lệ doanh thu từ phần mềm/tổng doanh thu: 69,4%

4. SAP

SAP - 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

SAP – 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Doanh thu từ phần mềm (năm 2010): 12,558 tỷ USD
Mức tăng trưởng doanh thu từ phần mềm: 10,5%
Tổng doanh thu: 16,654 tỷ USD
Tỷ lệ doanh thu từ phần mềm/tổng doanh thu: 75,4%

5. Ericsson

Ericsson - 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Ericsson – 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Doanh thu từ phần mềm (năm 2010): 7,274 tỷ USD
Mức tăng trưởng doanh thu từ phần mềm: -4,2%
Tổng doanh thu: 30,307 tỷ USD
Tỷ lệ doanh thu từ phần mềm/tổng doanh thu: 24%

6. Hewlett Packard

HP - 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

HP – 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Doanh thu từ phần mềm (năm 2010): 6,669 tỷ USD
Mức tăng trưởng doanh thu từ phần mềm: 7,9%
Tổng doanh thu: 126,562 tỷ USD
Tỷ lệ doanh thu từ phần mềm/tổng doanh thu: 5,3%

7. Symantec

Symantec - 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Symantec – 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Doanh thu từ phần mềm (năm 2010): 5,636 tỷ USD
Mức tăng trưởng doanh thu từ phần mềm: 1,3%
Tổng doanh thu: 6,013 tỷ USD
Tỷ lệ doanh thu từ phần mềm/tổng doanh thu: 93,7%

8. Nintendo

Nintendo - 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Nintendo – 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Doanh thu từ phần mềm (năm 2010): 5,456 tỷ USD
Mức tăng trưởng doanh thu từ phần mềm: -19,8%
Tổng doanh thu: 13,766 tỷ USD
Tỷ lệ doanh thu từ phần mềm/tổng doanh thu: 39,6%

9. Activision Blizzard

Activision Blizzard - 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Activision Blizzard – 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Doanh thu từ phần mềm (năm 2010): 4,447tỷ USD
Mức tăng trưởng doanh thu từ phần mềm: 3,9%
Tổng doanh thu: 4,447 tỷ USD
Tỷ lệ doanh thu từ phần mềm/tổng doanh thu: 100%

10. EMC

EMC - 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

EMC – 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Doanh thu từ phần mềm (năm 2010): 4,356 tỷ USD
Mức tăng trưởng doanh thu từ phần mềm: 10%
Tổng doanh thu: 17,015 tỷ USD
Tỷ lệ doanh thu từ phần mềm/tổng doanh thu: 25,6%

11. Nokia Siemens Networks

Nokia - 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Nokia – 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Doanh thu từ phần mềm (năm 2010): 4,229 tỷ USD
Mức tăng trưởng doanh thu từ phần mềm: -6,6%
Tổng doanh thu: 16,918 tỷ USD
Tỷ lệ doanh thu từ phần mềm/tổng doanh thu: 25%

12. CA

CA - 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

CA – 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Doanh thu từ phần mềm (năm 2010): 4,136 tỷ USD
Mức tăng trưởng doanh thu từ phần mềm: 3,1%
Tổng doanh thu: 4,454 tỷ USD
Tỷ lệ doanh thu từ phần mềm/tổng doanh thu: 92,9%

13. Electronic Arts

Electronic Arts - 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Electronic Arts – 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Doanh thu từ phần mềm (năm 2010): 3,413 tỷ USD
Mức tăng trưởng doanh thu từ phần mềm: -8,4%
Tổng doanh thu: 3,413 tỷ USD
Tỷ lệ doanh thu từ phần mềm/tổng doanh thu: 100%

14. Adobe

Adobe - 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Adobe – 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Doanh thu từ phần mềm (năm 2010): 3,177 tỷ USD
Mức tăng trưởng doanh thu từ phần mềm: 13,6%
Tổng doanh thu: 3,826 tỷ USD
Tỷ lệ doanh thu từ phần mềm/tổng doanh thu: 83%

15. Alcatel-Lucent

Alcatel Lucent - 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Alcatel Lucent – 15 hãng phần mềm hàng đầu thế giới

Doanh thu từ phần mềm (năm 2010): 2,561 tỷ USD
Mức tăng trưởng doanh thu từ phần mềm: -4,6%
Tổng doanh thu: 21,374 tỷ USD
Tỷ lệ doanh thu từ phần mềm/tổng doanh thu: 12%для ванной комнаты аксессуары


Chuyên trang tin tức công nghệ, đánh giá các sản phẩm công nghệ mới như điện thoại, máy tính bảng được cập nhật hàng ngày