Oracle kết hợp ngôn ngữ lập trình R với ứng dụng Oracle Data Mining

Ngày 23/2/2012 , Oracle công báo việc cơ sở dữ liệu Oracle Database 11g đã có sự kết hợp giữa ngôn ngữ máy Oracle R Enterprise với ứng dụng khai khẩn dữ liệu Oracle Data Mining.

Oracle kết hợp ngôn ngữ lập trình R với ứng dụng Oracle Data Mining

Oracle kết hợp ngôn ngữ lập trình R với ứng dụng Oracle Data Mining

Với Oracle R Enterprise , người sử dụng có xác xuất mở rộng quy mô phân tích dữ liệu của cơ sở dữ liệu Oracle Database 11g lên rất nhiều lần. Khách hàng dùng thử Oracle R Enterprise dành cho việc phân tích dữ liệu lớn trên máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle Exadata đạt được mức độ hiệu quả của công việc cao gấp 100 lần so với môi trường bây giờ của họ.

Oracle Data Mining , bây giờ là cấu phần nằm trong Oracle Advanced Analytics , cho phép khách hàng dễ dàng phát triển và khai triển các ứng dụng phân tích mang tính dự báo để giúp cung cấp những báo cáo mới về mức độ hiệu quả của công việc kinh doanh.

ngôn ngữ máy R đã thu hút hơn hai triệu người dùng kể từ khi được giới thiệu vào năm 1995. Từ đó đến nay , được trợ giúp bởi nhiều thập kỷ sáng tạo cơ sở dữ liệu của Oracle , Oracle R Enterprise đã cho phép các chuyên gia phân tích chạy các kỹ thuật xử lí số tinh vi trên các tập dữ liệu có tới hàng tỷ hàng dữ liệu trong vòng vài giây , khiến việc phân tích số giờ đây mang tính hồi quy , có chất lượng cao với tốc độ nhanh như ý nghĩ con người trên các dữ liệu lớn.конфискат авто в украине


Chuyên trang tin tức công nghệ, đánh giá các sản phẩm công nghệ mới như điện thoại, máy tính bảng được cập nhật hàng ngày