Bảo mật thư mục đơn giản bằng Windows

Thay vì dùng nhiều chương tình tạo mật khẩu để bảo mật thư mục, bạn có thể tự tạo một file thực thi (.bat) trên window để hiện thực việc này.

Bảo mật dữ liệu là một vấn đề rất rất quan trọng đối với mỗi người sử dụng máy tính. Hiện nay, có rất nhiều phần mềm dùng để bảo vệ . Tuy nhiên, Windows Xp và Windows 7 bạn có thể thực hiện việc này khá đơn giản mà không cần dùng đến bất kỳ phần mềm nào khác.

Bảo mật thư mục đơn giản bằng Windows

Bảo mật thư mục đơn giản bằng Windows

Để thực hiện thủ thuật này, bạn cần đoạn mã sau:
Mã:

cls@ECHO OFFtitle diendancntt.vnif EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCKif NOT EXIST Bardock goto MDBardock:CONFIRMecho Are you sure to lock this folder? (Y/N)set/p “cho=>”if %cho%==Y goto LOCKif %cho%==y goto LOCKif %cho%==n goto ENDif %cho%==N goto ENDecho Invalid choice.goto CONFIRM:LOCKren Bardock “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”echo Folder lockedgoto End:UNLOCKecho Enter password to Unlock Your Secure Folderset/p “pass=>”if NOT %pass%== diendancntt.vn goto FAILattrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”rename “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” BardockBardock echo Folder Unlocked successfullygoto End:FAILecho Invalid passwordgoto end:MDBardockmd Bardockecho Bardock created successfullygoto End:End
Bước 1: Để thực hiện, bạn chỉ cần mở Notepad lên rồi copy đoạn mã này vào đó >> Save >> Đổi tên file lại block.bat. (Bạn có thể đổi thành tên khác nhưng nhớ là định dạng đuôi buộc phải là “.bat”)


Bước 2: Sau khi đã thực hiện xong bước 1, bạn hãy click đôi vào block.bat >> Windows sẽ tự tạo 1 thư mục mang tên Bardock.


Bước 3: Copy toàn bộ dữ liệu mà bạn muốn bảo mật vào thư mục Bardock này.


Bước 4: Click đôi vào block.bat >> Ở cửa sổ command promp >> Nhập Y (hoặc y). Hệ thống sẽ ẩn đi thư mục này và set luôn password cho nó.


Bước 5: Để unhide thư mục Bardock để xem hoặc sửa chửa >> Click đôi vào block.bat >> Nhập password vào

>> Để bảo mật và unblock thư mục Bardock bạn cần có file block.bat. Điều đó có nghĩa là bạn phải bảo vệ file này ở đâu đó trong ổ cứng các bạn. Nếu lỡ mất thì sao? Lên diendancntt.vn tìm lại bài viết này và tạo lại 1 file khác rồi xài thôi.!  (chú ý password nhá)

Chúc các bạn thành công.!
продам путевка на кипр


Chuyên trang tin tức công nghệ, đánh giá các sản phẩm công nghệ mới như điện thoại, máy tính bảng được cập nhật hàng ngày