Tạo hiệu ứng cầu vồng sau mưa bằng Russell’s Rainbow

Nếu không có điều kiện chụp cảnh cầu vồng sau mưa, bạn có thể tự tạo bằng cách áp dụng hiệu ứng Russell’s Rainbow trong Photoshop.

Bước 1: Đầu tiên, bạn vào menu File > Open, mở ảnh muốn tạo hiệu ứng cầu vồng sau mưa.

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow

Bước 2: Tạo một lớp mới nằm trên lớp Background, đặt tên là Rainbow.

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow 1
Bước 3: Chọn công cụ Gradient Tool nằm bên trái giao diện chính. Nhấn dải màu chuyển nằm phía trên thanh tùy chọn.

tao_hieu_ung_cau_vong_sau_con_mua_bang_russells_rainbow_2

Nhấn tiếp biểu tượng mũi tên tại hộp thoại Gradient Editor vừa xuất hiện. Chọn nhóm màu Special Effects.

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow 3

Quay trở lại hộp thoại Gradient Editor, bạn chọn dải màu chuyển Russell’s Rainbow từ danh sách, nhấn OK.

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow 4

Chuyển sang chế độ Radial Gradient từ thanh tùy chọn.

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow 5

Bước 4: Nhấn giữ và rê chuột theo hướng từ phải sang trái như hình dưới đây.

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow 6

Bạn sẽ thu được kết quả như sau:

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow 7

Bước 5: Thiết lập chế độ hòa trộn Screen cho lớp Rainbow.

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow 8

Kết quả:

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow

Bước 6: Vào menu Filter > Blur > Gaussian Blur, thiết lập thông số như hình dưới đây.

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow 10

Kết quả:

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow 11

Bước 7: Tạo một lớp mặt nạ cho lớp Rainbow bằng cách nhấn biểu tượng Add layer mask nằm bên dưới bảng Layer.

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow 12

Chọn công cụ Gradient Tool, thiết lập dải màu chuyển từ đen sang trắng. Chuyển sang chế độ Linear Gradient từ thanh công cụ nằm phía trên giao diện chính.

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow 13

Nhấn giữ và rê chuột theo hướng từ dưới lên trên như hình dưới đây.

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow 14
Bước 8: Đặt con trỏ chuột tại layer Rainbow, nhấn Ctrl+J để nhân đôi lớp này lên (lớp mới có tên Rainbow copy), giảm Opacity của lớp mới xuống còn 70%.

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow 15

Kết quả cuối cùng:

Tạo hiệu ứng cầu vồng sau cơn mưa bằng russell's rainbow 16

Chúc các bạn thành côngтур италия черногория


Chuyên trang tin tức công nghệ, đánh giá các sản phẩm công nghệ mới như điện thoại, máy tính bảng được cập nhật hàng ngày