Sắp xếp máy tính gọn gàng hơn Order In My Folder

Bạn đang quản lý hay ngắn số lượng lớn các tập tin ở các định dạng khác nhau. Với Hàm lượng tập tin lớn mặc nhiên Windows đã có công dụng lọc để giúp bạn có thể sắp đặt các tập tin theo từng nhóm riêng biệt, mặc dù vẫn sẽ gặp gian nan trong việc tìm tập tin mình định tìm.

Sắp xếp máy tính gọn gàng hơn với Order In my Folder

Sắp xếp máy tính gọn gàng hơn với Order In my Folder

Order In My Folder là một áp dụng miễn phí giúp rập bạn thẩm tra các file công hiệu của hơn bằng cách gom các file cùng định dạng vào những thư mục riêng biệt bạn có khả năng tiện quản lý hoặc tìm kiếm.

Order In My Folder là một dụng cụ riêng biệt chưa được tích hợp vào explorer của Windows nhưng có giao diện tương tự nhau nên cũng không quá khó đẻ áp dụng có cả cột bên trái hiển thị cấu trúc thư mục theo cây , còn bên phải sẽ Lộ rõ ra các file và thư mục con có ở trong thư mục đó.

Order In My Folder làm cho bạn sắp xếp các file từ các tiêu chí: theo ngày/tháng/năm hiệu chính , theo ngày/tháng/năm tạo file , theo ký tự quan trọng nhất trong filename và định dạng…

Để khởi động sử dụng , đỉnh cao bạn hãy chọn kiểu sửa đổi định dùng phê chuẩn các menu xổ ở bước trước bên dưới thanh menu chính của dụng cụ và chọn kiểu sắp xếp thích hợp.

Sau khi được đăng ký trước xong , kéo dài nhấn nút Order>>> để bắt đâu quá trình sắp xếp. Nhưng quy trình thật sự bắt đầu khi bạn nhấn nút Yes trong thông cáo Confirm.

Ngay bấy chừ các file có cùng định dạng có khả năng được gom lại vào các thư mục được đặc tên theo tên của định dạng file đó.

Order In My Folder tương đương với Windows XP/Vista/7/8 cả hệ 32bit và 64bit.

 плитка испания харьков


Chuyên trang tin tức công nghệ, đánh giá các sản phẩm công nghệ mới như điện thoại, máy tính bảng được cập nhật hàng ngày