Chrome: Ẩn thành phần không cần thiết trên web

Khi lướt web, một số website chứa nhiều quảng cáo và hiển thị một số thành phần không cần thiết luôn làm bạn khó chịu. Page Element Quick Remover giúp bạn ẩn nhanh một thành phần trên giao diện website bất kỳ khi duyệt web bằng Google Chrome.

chrome ẩn thành phần không cần thiết trên web

chrome ẩn thành phần không cần thiết trên web

Sau khi cài đặt Page Element Quick Remover, trên menu chuột phải Google Chrome sẽ có thêm tùy chọn Hide Page Element. Để ẩn đi một thành phần trên website, bạn nhấn chuột phải vào thành phần đó, chọn Hide Page Element.

Thành phần đó sẽ biến mất khỏi giao diện website để bạn dễ tập trung vào nội dung cần xem. Không chỉ riêng các quảng cáo hay flash, bạn có thể ẩn đi bất cứ thành phần nào trên website theo ý thích.

Điểm hạn chế của Page Element Quick Remover là chỉ ẩn các thành phần tạm thời. Khi nhấn F5 để làm mới lại trình duyệt, các thành phần đã ẩn sẽ hiện ra lại.


Chuyên trang tin tức công nghệ, đánh giá các sản phẩm công nghệ mới như điện thoại, máy tính bảng được cập nhật hàng ngày